Autogordel

Omschrijving de boete autogordel:

Het niet dragen van een autogordel in de auto is strafbaar. Dit komt mede omdat het de veiligheid van de bestuurder waarborgt. Draagt u geen autogordel dan is het letsel bij een eventueel ongeluk waarschijnlijk vele malen groter. Ook moeten de passagiers naast en achter de bestuurders een gordel dragen.

Uitzonderingen op de autogordel:

De regel van het niet dragen van een autogordel kent ook enkele uitzonderingen. Een van de  uitzonderingen zijn gehandicapte mensen; zei kunnen de uitzondering aanvragen bij de minister van verkeer en waterstaat indien ze een schriftelijke verklaring van een arts kunnen overleggen.

De tweede uitzondering is voor taxi chauffeurs. Als de taxi chauffeurs binnen de bebouwde kom of met passagiers rijden dan hoeven zei geen gordel om. Rijden ze buiten de bebouwde kom en zonder passagiers dan moet dit wel.

Geef een antwoord